Нови идеиЗа e-Parliament.TAMPERS.EU

  • инж. Дойчин Ников
    Предложение за рубрика „Моят депутат”, за осъществяване на публичен контрол и подкрепа, изказване на похвали, оценка за дейност, публикуване на референции за извършени конкретни законодателни промени или техни лични инициативи за законодателни и други промени. Класация на депутатите по рейтинг … Continue reading