Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Сигнатура 502-01-21
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология