Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Сигнатура 554-01-54
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието

Link

 

Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието
Сигнатура 554-01-52
Дата на постъпване 13/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители