Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Сигнатура 554-01-122
Дата на постъпване 24/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на законопроекта PDF формат
RTF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология