Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект

 

Име на законопроекта Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности
Сигнатура 502-01-52
Дата на постъпване 30/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на законопроекта PDF формат
RTF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Сигнатура 554-01-54
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология