Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Сигнатура 502-01-21
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Нека заедно да заложим основите на «Електронен парламент» и сътворим най-ефективната форма на участие на гражданите в създаване на законопроекти в България

Публикувайки Вашите предложения днес, вие ще имате възможност да получите статус:  ВИП гост, и/или Експерт, и/или Ръководител Група e-Parliament.TAMPERS.EU, и ще можете да участвате  директно в парламентарната дейност, в обсъждането и в създаването на нови законопроекти в Народно събрание на Република България.