Наши партньори

Проекта E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU – ЕЛЕКТРОНЕН ПАРЛАМЕНТ търси партньори – експерти, граждански движения, неправителствени организации, електрони медии и други.

За контакт и регистрация на потребители: e-parliament@tampers.eu или телефон +359-52-319980 вътр.108 или https://www.facebook.com/eparliament :
1) Експерт потребител E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU – може да коментира и да прави предложения по законопроекти. Чете предложенията на ВИП гостите и ги одобрява или не. Обобщава одобрените предложения от ВИП Гости и на други Експерти – ако той е участник във виртуална законодателна комисия на E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU .
2) Ръководител група E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU – Има всички функции като при Експерт потребители. Има право да създава експертни групи, като посочва точно кои потребители могат да се включат към тях. Допълнително след изработка на предложение, и/или становище го разпределя за преразглеждане;
3) Участник комисия E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU – Това е Експерт потребител , който е пълноценен участник в законодателна комисия E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU;
4) Лидер потребител E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU – Има права да определя кои потребители могат да разпределят предложения за преразглеждане. Допълнително Одобрява и качва на бланка – за внасяне с изходящ номер, предложение на комисия E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU в законодателна комисия в Българският парламент. Лидер потребители могат да бъдат депутати или представители на граждански сдружения и други участници в законодателни комисии на действащият Български парламент.

Views All Time
Views All Time
2017
Views Today
Views Today
1

Leave a Reply