За контакт

За контакт:
e-mail: e-parliament@tampers.eu
https://www.facebook.com/eparliament
BG.TAMPERS.EU ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА

Проекта е създаден по инициатива на BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране.

Цялата работа по неговото поддържане се извършва с технически сили {BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа – ИТ експерти администратори} партньори по проекта.

Възловата концепция за правила на работа и процедури в E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU са съставени на база на задълбочен анализ на всички действащите електронни парламенти в Европа, българското законодателство и същевременно е дадена пълна възможност за моделиране, и/или преструктуриране на всяка групи от потребители без спиране на работата на проектният електронен парламент след проведено обществено допитване в гласуване от регистрирани потребители на E-PARLIAMENT.TAMPERS.EU

Views All Time
Views All Time
622
Views Today
Views Today
1

Leave a Reply