Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект

 

Име на законопроекта Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности
Сигнатура 502-01-52
Дата на постъпване 30/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на законопроекта PDF формат
RTF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии

Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Сигнатура 554-01-122
Дата на постъпване 24/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на законопроекта PDF формат
RTF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Сигнатура 554-01-56
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Сигнатура 554-01-54
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Сигнатура 502-01-21
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Сигнатура 554-01-55
Дата на постъпване 20/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието

Link

 

Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието
Сигнатура 554-01-52
Дата на постъпване 13/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители

Законопроект за Закона за адвокатурата – 2015г.

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Сигнатура 554-01-14
Дата на постъпване 23/01/2015
Сесия Втора сесия
Текст на законопроекта  PDF формат  RTF формат 
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология

Нека заедно да заложим основите на «Електронен парламент» и сътворим най-ефективната форма на участие на гражданите в създаване на законопроекти в България

Публикувайки Вашите предложения днес, вие ще имате възможност да получите статус:  ВИП гост, и/или Експерт, и/или Ръководител Група e-Parliament.TAMPERS.EU, и ще можете да участвате  директно в парламентарната дейност, в обсъждането и в създаването на нови законопроекти в Народно събрание на Република България.