The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

Микропроцессорная система REM2015v2.0 за управлениe на процеса на подбиване в три кординати за Плассер жп механизация

Детайли


 
(0 reviews)  

SKU
SKU20076
Click here to be notified of price drops of this item

ОпцииМикропроцессорная система REM2015v2.0 за управлениe на процеса на подбиване в три кординати за Плассер жп механизация

 

REMTECHSTROY Group – разработчик и производител на системи за управление, предлага промишлена система за разчет, управление на процеса на подбиването и нивелация на жп път по ос и по ниво за tamping (подбивни) машини тип Дуоматик, Унимат, ВПР и други.

Тази система се използва успешно от железопътни компании от 1999г.

Системата изпълнява следните функции:

-        Разчет положението на жп пътя по план и в профил с установяване на дълги пропадания и отклонения в прави и жп криви в железният път;

-        Реализация на проектни параметри на железният път;

-        Осигуряване на комфортен жп път (без пропадания и без отклонения), покриващ изискванията за високоскоростно движение на влаковете;

-        Осигуряване на нормите в отклонения по ос и по ниво;

-        Измерване на геометрията на жп пътя, както в работна посока, така и при обратен ход.

 

 

Системата се състои от промишлени компоненти -  универсално стандартно оборудване производство на водещите световни производители и е предназначена за работа на железопътни машини в условията на вибрации, ударни натоварвания, повишена влажност и запрашеност, електро- и радио- смущения, прекъсвания на електрозахранването, температура на околната среда от  -20°С до +70°С.

Системата може да работи както с предварително измервателно пътуване в замерване, така и без него. В режим без предварително измервателно пътуване, в режим на работа след баласто- присевна машина или при недостатъчно време в „жп прозорец“ (в режим на заглаждане), системата позволява въвеждане на проектни параметри на жп пътя по ос и ниво според план и в изисквания в надвишения по ниво с различна типова сложност и конфигурация.

Системата може да работи както с предварително измервателно пътуване в замерване, така и без него. В режим без предварително измервателно пътуване, в режим на работа след баласто- присевна машина или при недостатъчно време в „жп прозорец“ (в режим на заглаждане), системата позволява въвеждане на проектни параметри на жп пътя по ос и ниво според план и в изисквания в надвишения по ниво с различна типова сложност и конфигурация.

Стойността на системата е  <Моля, авторизирайте се, за да видите цената> евро. Стойността на услугите за пътуване до място в Европа, инсталация, настройка, тест и обучение е около  <по запитване> евро. Всички цени са без митнически данъци и такси. Заплащането може да е в евро.

 

Системата включва:

-        Компютър (промишлено изпълнение) с вградени платки АЦП/ЦАП (DAC/ADC), захранващ блок с оригинално програмно осигуряване;

-        Промишлен монитор с диагонал на екрана 15”;

-        Промишлена клавиатура с тракбол.

Входовете на системата се свързват към следните датчици на жп машината:

-        Рихтоване (сумиращата шина на платката (PCB) за рихтоване);

-        Надлъжен профил (ляв/десен);

-        Махало;

-        Контролно махало (ако има такова);

-        Изминат път (измерващо колело).

Също така в системата постъпват и сигнали от базовата (основна) релса и за посоката на натиск в измервателните колички (талиги).

От системата постъпват и следните аналогови сигнали:

-        Корекция на рихтовката;

-        Корекция на вдигането на предния край;

-        Корекция на нивото в работната зона;

-        Корекция на нивото на предния край (при необходимост).

 
  
 

Списък на оборудваните машини:

-        Дуоматик 09-32 (Plasser, аналогови пултове) – 2 бр. Белорусия

-        08-32 (Plasser, аналогови пултове) – 1 бр. България, 2006 г.;

-        Унимат (Plasser, аналогови пултове) – 1 бр. Белорусия, 2009 г.;

-        Дуоматик 09-32 (цифрова  система компас-4) – 2 бр., Русия,

2007-2008 г.

Също така с тази система са оборудвани и повече от 40 жп машини, зад граница (Белорусия, Ирак, Индия, Мозамбик, Монголия, Либия, Пакистан, Украйна).

 

При ваше запитване. Може да изпратим презентация на системата, копие от протокола за сравнителни изпитвания с  ALC система Плассер.

 

   

При измервателното пътуване системата измерва следните параметри: координати по дължината на пътя, отклонение по ниво, отклонение в надлъжен профил в лявата и дясна страна, стойност на работното махало. Точността на измерване на тези параметри зависи само от грешката на датчиците, поставени на конкретната жп машина. Грешката е отразена в документацията на датчиците и трансдюсери.

 

Изходната и изчислена информация се записва в цифров и графичен вид, и се съхранява в компютъра при всяко измервателно пътуване.

В папки Example 1,2,3  са дадени примери на отчетните файлове, които автоматично се генерират след разчет на жп участъка.


Описание на файловете:

Файл ST*_Report1 - Във файла се съдържат всички данни по разчет на записания жп участък от пътя.

Перегон: Шепси-Водопадный
Километраж (начало): 1901км ПК3 +24м
Привязка (начало): 1901.223567 +
Примечание: Нет информации
Время: 13 ч. 54 мин./ 14 Сентябрь 2007 г.

Средневзвешенная скорость движения поездов: 40 км/ч
Максимальная скорость движения поездов : 70 км/ч

Непогашенное ускорение : не превышено
Изменение непогашенного ускорения: не превышено
Скорость подъема колеса : не превышена

Расчетная длина участка: 458 м

Количество секций: 9

Расчетные параметры секций:
---------------------------

1. ПРЯМАЯ
Абс. координата : 1901.223567-1901.275518 км
Отн. координата : 0-51.951 м
Длина : 51.951 м
Возвышение (правое): 0 мм

2. ПЕРЕХОДНАЯ
Абс. координата : 1901.275518-1901.315518 км
Отн. координата : 51.951-91.951 м
Длина : 40 м
Поворот : вправо
Отвод : 1.12 мм/м
Расчетная скорость : 79 км/ч

3. КРУГОВАЯ
Абс. координата : 1901.315518-1901.355543 км
Отн. координата : 91.951-131.976 м
Длина : 40.025 м
Поворот : вправо
Радиус : 472 м
Возвышение (левое) : 45 мм
Расчетная скорость : 77 км/ч

4. ПЕРЕХОДНАЯ
Абс. координата : 1901.355543-1901.395543 км
Отн. координата : 131.976-171.976 м
Длина : 40 м
Поворот : вправо
Отвод : 1.12 мм/м
Расчетная скорость : 79 км/ч

5. ПРЯМАЯ
Абс. координата : 1901.395543-1901.466839 км
Отн. координата : 171.976-243.272 м
Длина : 71.297 м
Возвышение (правое): 0 мм

6. ПЕРЕХОДНАЯ
Абс. координата : 1901.466839-1901.506839 км
Отн. координата : 243.272-283.272 м
Длина : 40 м
Поворот : влево
Отвод : 1.75 мм/м
Расчетная скорость : 77 км/ч

7. КРУГОВАЯ
Абс. координата : 1901.506839-1901.544929 км
Отн. координата : 283.272-321.362 м
Длина : 38.09 м
Поворот : влево
Радиус : 384 м
Возвышение (правое): 70 мм
Расчетная скорость : 76 км/ч

8. ПЕРЕХОДНАЯ
Абс. координата : 1901.544929-1901.584929 км
Отн. координата : 321.362-361.362 м
Длина : 40 м
Поворот : влево
Отвод : 1.75 мм/м
Расчетная скорость : 78 км/ч

9. ПРЯМАЯ
Абс. координата : 1901.584929-1901.681567 км
Отн. координата : 361.362-458 м
Длина : 96.638 м
Возвышение (правое): 0 мм

Количество меток: 3
Метка №1 23.2 м
Метка №2 55.3 м
Метка №3 230.876 м

Количество реперов: 12
Репер №1 12 м
Репер №2 41.155 м
Репер №3 98.2 м
Репер №4 152 м
Репер №5 196 м
Репер №6 220.234 м
Репер №7 253 м
Репер №8 317 м
Репер №9 385 м
Репер №10 456.23 м
Репер №11 500 м
Репер №12 900 м

ПЛАН (РИХТОВКА)
---------------

Длина выправляемых неровностей : 150 м
Максимальный сдвиг пути вправо : 57 мм
Максимальный сдвиг пути влево : 66 мм
Коррекция оси рихтовки : 0 мм
Коррекция нуля датчика рихтовки: 0 мм
Оптимизация расположения переходных кривых: да

Количество ограничений в плане: 0

ПРОФИЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ/ПОПЕРЕЧНЫЙ
-----------------------------

Базовый рельс : правый
Длина выправляемых просадок: 100 м
Максимальная подъемка : 58 мм
Средняя подъемка : 24 мм
Учет проектного уровня при расчете просадок: да

Количество ограничений в профиле: 0

Файл ST*_Report2 - Графично изображение на проектното (с червено) и фактическото положение на жп пътя в план, в профил (спрямо базовата жп релса) и по ниво.

Файл ST*_Report3, Файл ST*_Report4 - Графично изображение на допълнителните разчетни  параметри на жп участъка.

Файл ST*_Report5 - Във файла, в цифров вид, се съдържат всички натурни данни на измерванията и разчетни резултатите на жп участъка

Файл ST*_Report6 - Във файла, в цифров вид, се съдържат само натурните данни на участъка, получени в хода на измервателното пътуване.

         

При режим на подбиване (tamping), системата има възможност за запис само на контролното ниво. За снемане на параметри на жп трасето след работа на подбивната машината, е необходимо да се извърши допълнително измервателно пътуване.

 

Скоростта на измервателното пътуване е до 20 км/час.

При необходимост самата програма и представената отчетна информация във визуализация могат да бъдат преведени на английски или друг език, по желание на клиента.

 

 


*
*
*
 

Comments

No comments yet.

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
TAMPERS.EU Professional Network Email Password
Forgot account?
Remember me?

TAMPERS.EU Professional Network (3) IN (1) of verified: buyers companies, licensed brokers and investors. TOTAL GOODS €:
EURO. 

(1) To use service and see prices in TAMPERS.EU (www.tampers.eu), you must be a Registered {Final} Buyers or Registered Broker etc. {Not Final} Buyers of the TAMPERS.EU Professional Network as a company /legal entity/ with appropriate authorization and user rights as employee, manager or owner company /legal entity/!
(2) TAMPERS.EU Sales Network - Not working & Not serve: Not registered user, companies phantoms or only individuals!
(3) TAMPERS.EU is a professional network only for verified clients - company /legal entity/!

Sign Up {FINAL} BUYERS:

If you want more details! First you can register you and/or your company as User {MEMBER FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. We want to know who you are, to provide you a perfect service. This is total free of costs for end buyers (registered by email with a corporate domain), and you get access to prices and more information’s on the TAMPERS.EU site, can download files, buy products, send inquiries and receive also the weekly TAMPERS.EU Newsletter, if you like.

 

Sign Up {NOT FINAL} BUYERS or {BROKER}:
  

Maintenance fee to access prices in a TAMPERS.EU 

First you can register you and/or your company as User {MEMBER NOT FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. If you are a non-end buyer, a company broker or you register by anonymous email (Gmail, Yahoo or other free email) you can access the platform prices (TAMPERS.EU) or service your inquiries from Sales Department only if you are required to pay Maintenance fee  = 60£/year to access prices in a TAMPERS.EU /Active TAMPERS.EU account = 12 months/
Sign Up {PROVIDER} or {SELLER-OWNER}:


Subscribe, if you like to work with TAMPERS.EU! You can register your company as «FREE» Provider or Seller-owner is free of fees and no monthly fee! After your registration you have to login again, to make a change the "TAMPER.EU Provider membership levels /My subscriptions/" site and choose your subscription / status what suits best. This takes only 3 minutes - and opens lots of possibilities for you.

Sign Up {FINAL} BUYERS with Membership «Premium»:

Only on deposited deposit=500£ (the deposit is not lost, it is deducted from your first order) you receive Membership «Premium» and you can full access contact information from a vendor, detail photos or videos for used railway mechanization, machinery, equipment, MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY, and etc. for sale in Tampes.eu Professional Network!

Welcome to TAMPERS.EU Professional Network!

For help, access or registration of a company - client -  a real legal entity, please to contact Online Customer Support team or sales@tampers.eu

  
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: