The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

Глобална Интернет Система за Унифициране и Стандартизиране на Маркетинга, реклама и търговия на дребно, търси Инвеститор {ROI = повече от 20%}

Глобална Интернет Система за Унифициране и Стандартизиране на Маркетинга, реклама и търговия на дребно, търси Инвеститор 

Екип професионалисти - програмисти и икономисти с опит, предлагат иновативна идейна концепция за глобално преструктуриране на практиките в електронната търговия на дребно. Концепцията е уникална, новаторска и няма аналог от сега съществуващите практики. Първоначалната идея на проекта беше, да се открие ефективно стандартизирано решение на значими глобални проблеми в е-търговията и съпътстващите я дейности, а в последствие тя се обогати в пренасочването на тези решения, в създаване на по-ефективна и качествена методология за управление на търговските процеси в интернет.

Тя е разработена от екип специалисти с опит в програмирането, е-маркетинга, е-търговията и финансите. Обоснована е в подробен песимистично разчетен бизнес план обхващащ 6 годишен период: нулева година за усвояване на инвестицията и пет годишен период за реализация на пазара. Направена е и мултимедийна презентация на PowerPoint обобщаваща не само идеята и нейните предимства но и процесите и структурата с които проекта се отличава с иновативност и уникалност.

Проекта представлява създаване на група взаимно свързани Web базирани  платформи които да обособят глобална търговска среда в интернет пространството за търговия на дребно и едро на маркови стоки под контрола на самите брандове. Като краен продукт, цялата тази среда ще се конфигурира в глобална търговска търсачка за маркови стоки от която клиентите ще могат да пазаруват директно от търговските марки или от техните лицензирани търговци на дребно, търсените от тях стоки със съответната гаранция за произход и качество. При нея търговските марки ще имат инструментариума да конфигурират в Online вариант търговската си структура като оптимизират процесите в нея в много по-ефективен и гъвкав вариант. Смисъла е да се интегрира необходимата сигурност и ефективност в е-търговията на дребно като се наложат определени стандарти и иновативни подходи, с които да се гарантират на 100% интересите на клиентите, марките и търговците.

Средата ще бъде структурирана в две основни направления:

 

- Пазар който ще определя идентичността на дадена марка и ще обхваща интересите на тези клиенти, които са нейни почитатели;

- Глобален пазар който ще генерира в себе си предлагането на всички марки, като целта е той ще обхваща интересите на клиентите които се интересуват от определен вид стока без претенции към марката и.

 

Предимствата и решенията които дава проекта от сега съществуващите алтернативи са следните:

1. Стопиране възможността за продажба на фалшиви стоки и реплики на клиенти търсещи маркови продукти, но не само на ниво фирмени е-магазини, но и на ниво търговци на дребно;

2. Даване възможност на потребителите да избират, на какъв език да им се представя цялата информация на стоките докато пазаруват;

3. Ще позволява на потребителите да търгуват с избрана от тях валута, без да имат ограничение това да става само с няколко фиксирани валути за избор;

4. Увеличаване потенциала на търговците да реализират отдалечени доставки с много по голямо покритие на глобалния пазар;

5. Интегриране на нов банков продукт с който да се решат всички възможни проблеми за изпълнение на доставките - внедряване на банков акредитив за доставките на дребно;

6. Създаване на силно концентрирана среда от реални потенциални клиенти, която да улесни разгръщане на рекламни кампании с възможност за по-конкретно пресяване до кой да достигат посланията;

7. Създаване сериозен потенциал на ново прохождащи марки да стъпят много бързо и ефективно на концентриран пазар от потенциални потребители;

8. Ползване на гъвкави инструментариуми за организиране на търговските дейности, както на регионални така и на глобалния пазар;

9. Възможност за ползване от търговските марки и техните търговци на автоматично генерирани маркетингови анализи, относно отчети, тенденции и капацитет на пазарните ниши;

10. Улеснение за клиент-потребителите относно множеството досадни регистрации в различни търговски платформи. Системата в средата е замислена така, че само с една регистрация, клиентите ще могат да пазаруват от всички е-магазини на представляваните марки и техните търговци.

 

Към момента няма подобна аналогична разработка в глобалното интернет пространство, която да дава ефектите в гореизброените точки. Всички алтернативни платформи в интернет са насочени към процеса: търговец на дребно => клиент или търговска марка => клиент, докато при нас интереса ще бъде консолидиран: търговец на дребно и търговска марка => клиент. Виждането ни е, че в средносрочен план проекта ще започне да се налага в интернет пространството като възлова търговска и рекламна среда за маркови стоки, която постепенно ще се превърне в доминантна относно всички останали алтернативни практики.

 

Създаването на проекта ще трае 1 година, като след това е планирано, той да стъпи на пазара и да започне да реализира първите си приходи. Базисните параметри при които са правени разчетите са:

 

1. Цена на риска от 10% вместо 7%;

2. Данък печалба от 18% вместо 10% както в момента е в България;

3. Разглеждан срок на проекта от 6 години, като първата през която ще се усвои инвестицията е нулева.

 

Стойността на инвестицията възлиза на 1 600 000,00 euro

Като 28.20% са заложени за периода касаещ създаване проекта и 71.80% са заложени за периода на неговото реализиране, на пазара. Основните разходни пера за усвояване на инвестицията са следните:

 

1. Персонал - 132 660€ или 8.29%;

2. Външни услуги + наем и комунални - 377 000€ или 23.55%;

3. Налагане на пазара - 1 040 000€ или 64.97%;

4. Закупуване на техника и софтуер - 43 000€ или 2.68%;

5. Други непредвидени - 8 000€ - 0.5%

 

Проекта дава възможност за усвояване на множество приходни пера от най-различни услуги които ще може той да предлага. Заложените разчети в бизнес плана са направени в силно песимистичен вариант като е заложено навлизане под 1% от пазара с получени финансови показатели:

 

1. Срок на възвращаемост - година и половина;

2. IRR 97.55%, NPV 8 040 175€;

3. Натрупана ликвидност - не разпределена печалба 12 174 423€;

4. Индекс на доходност - възвращаемост 5.0230.

 

За реализацията на проекта търсим дялов инвеститор който има интереса да финансира на 100% в неговата реализация.
Дяловете на които сме склонни да се договорим са до 40.00%-50.00%.
В пълна готовност сме, максимум до 1 месец след създаване на бъдещото дружество да се започне работата по проекта.
Смятаме, че реализацията на проекта, ще бъде най-изгодна в България, тъй като тук има много висока концентрация на IT специалисти които могат да се наемат на по-конкурентно  заплащане отколкото в страните от Западна Европа. Също така и всички възможни оперативни разходи ще са на много по-ниска стойност. Друго предимство за реализиране на проекта в България е много ниската ставка за данък печалба от 10% както и наличието на много качествена и достъпна IT инфраструктура.

Web Analytics

Clicky

*
*
*
 

Comments

Topic: Глобална Интернет Система за Унифициране и Стандартизиране на Маркетинга, реклама и търговия на дребно, търси Инвеститор
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggTechnoratiGoogle+RedditMySpaceTwitterLinkedIn
Gravatar
Тодор Славов (Bulgaria) says...
Проект Глобална Интернет Система за Унифициране и Стандартизиране на Маркетинга, реклама и търговия на дребно. = Има Бенефициент по реализация на проекта в България; = Осигурено финансиране до €1 600 000 по инвестиционен кредит от чужда банка, 2% лихва по схема /1/ и /2/; = Read More
22nd September 2014 12:53pm
Page 1 of 1

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
TAMPERS.EU Professional Network Email Password
Forgot account?
Remember me?

TAMPERS.EU Professional Network (3) IN (1) of verified: buyers companies, licensed brokers and investors. TOTAL GOODS €:
EURO. 

(1) To use service and see prices in TAMPERS.EU (www.tampers.eu), you must be a Registered {Final} Buyers or Registered Broker etc. {Not Final} Buyers of the TAMPERS.EU Professional Network as a company /legal entity/ with appropriate authorization and user rights as employee, manager or owner company /legal entity/!
(2) TAMPERS.EU Sales Network - Not working & Not serve: Not registered user, companies phantoms or only individuals!
(3) TAMPERS.EU is a professional network only for verified clients - company /legal entity/!

Sign Up {FINAL} BUYERS:

If you want more details! First you can register you and/or your company as User {MEMBER FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. We want to know who you are, to provide you a perfect service. This is total free of costs for end buyers (registered by email with a corporate domain), and you get access to prices and more information’s on the TAMPERS.EU site, can download files, buy products, send inquiries and receive also the weekly TAMPERS.EU Newsletter, if you like.

 

Sign Up {NOT FINAL} BUYERS or {BROKER}:
  

Maintenance fee to access prices in a TAMPERS.EU 

First you can register you and/or your company as User {MEMBER NOT FINAL BUYERS} of TAMPERS.EU Professional Network. If you are a non-end buyer, a company broker or you register by anonymous email (Gmail, Yahoo or other free email) you can access the platform prices (TAMPERS.EU) or service your inquiries from Sales Department only if you are required to pay Maintenance fee  = 60£/year to access prices in a TAMPERS.EU /Active TAMPERS.EU account = 12 months/
Sign Up {PROVIDER} or {SELLER-OWNER}:


Subscribe, if you like to work with TAMPERS.EU! You can register your company as «FREE» Provider or Seller-owner is free of fees and no monthly fee! After your registration you have to login again, to make a change the "TAMPER.EU Provider membership levels /My subscriptions/" site and choose your subscription / status what suits best. This takes only 3 minutes - and opens lots of possibilities for you.

Sign Up {FINAL} BUYERS with Membership «Premium»:

Only on deposited deposit=500£ (the deposit is not lost, it is deducted from your first order) you receive Membership «Premium» and you can full access contact information from a vendor, detail photos or videos for used railway mechanization, machinery, equipment, MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY, and etc. for sale in Tampes.eu Professional Network!

Welcome to TAMPERS.EU Professional Network!

For help, access or registration of a company - client -  a real legal entity, please to contact Online Customer Support team or sales@tampers.eu

  
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: